மனைவியைக் கோபிக்கும் ஆண்கள் இருக்கக்கூடாது மனைவி கண்ணீர் - கிருபானந்த வாரியார்

மனைவியைக் கோபிக்கும் ஆண்கள் இருக்கக்கூடாது மனைவி

மனைவியைக் கோபிக்கும் ஆண்கள் இருக்கக்கூடாது மனைவி
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மனைவியைக் கோபிக்கும் ஆண்கள் இருக்கக்கூடாது மனைவி கண்ணீர் சிந்தினால் அந்தக் குடும்பம் தழைக்காது.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே