குடும்பத்தை விடுவோன் கடவுளைத் துறக்க முயற்சி பண்ணுகிறான். - சுப்ரமணிய பாரதியார்

குடும்பத்தை விடுவோன் கடவுளைத் துறக்க முயற்சி

குடும்பத்தை விடுவோன் கடவுளைத் துறக்க முயற்சி
ஆசிரியர் : சுப்ரமணிய பாரதியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

குடும்பத்தை விடுவோன் கடவுளைத் துறக்க முயற்சி பண்ணுகிறான். குடும்பம் நாகரிகமடையா விட்டால் தேசம் நாகரிகமடையாது. குடும்பத்தில் விடுதலையிராவிடில், தேசத்தில் விடுதலை இராது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே