எதனையும் பலமுறை சிந்தித்துச் செய்ய வேண்டும். ஒருவர் - கிருபானந்த வாரியார்

எதனையும் பலமுறை சிந்தித்துச் செய்ய வேண்டும்

எதனையும் பலமுறை சிந்தித்துச் செய்ய வேண்டும்
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

எதனையும் பலமுறை சிந்தித்துச் செய்ய வேண்டும். ஒருவர் போன வழியிலேயே, சிந்திக்காமலேயே பின்பற்றிச் செல்வது மூடத்தனம்.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே