கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. - ரஜினிகாந்த்

கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது

கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது
ஆசிரியர் : ரஜினிகாந்த்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது.

ரஜினிகாந்த் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே