ஒரு மனிதனின் நடத்தையை அறிய வேண்டுமா? அவன் - யுகோஸ்லாவிய பழமொழி

ஒரு மனிதனின் நடத்தையை அறிய

ஒரு மனிதனின் நடத்தையை அறிய
ஆசிரியர் : யுகோஸ்லாவிய பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஒரு மனிதனின் நடத்தையை அறிய வேண்டுமா? அவன் கையில் அதிகாரத்தைக் கொடுத்துப் பாருங்கள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே