நமது உடம்பின் அளவு கண். கண்ணை மட்டும் - கிருபானந்த வாரியார்

நமது உடம்பின் அளவு கண் கண்ணை

நமது உடம்பின் அளவு கண் கண்ணை
ஆசிரியர் : கிருபானந்த வாரியார்
கருத்துகள் : 2 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நமது உடம்பின் அளவு கண். கண்ணை மட்டும் பார்த்தாலே அவன் எப்படி உள்ளவன் என்று கணக்கிட்டுவிடலாம்.

கிருபானந்த வாரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே