வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம்தான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். - ரஜினிகாந்த்

வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம்தான் அமைத்துக் கொள்ள

வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம்தான் அமைத்துக் கொள்ள
ஆசிரியர் : ரஜினிகாந்த்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம்தான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ரஜினிகாந்த் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே