நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தைப் பார், ஓடுவது - சுவாமி விவேகானந்தர்

நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தைப் பார்,

நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தைப் பார்,
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தைப் பார், ஓடுவது முள் அல்ல உன் வாழ்க்கை.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே