பெண் குழந்தை இல்லாதவனுக்கு அன்பைப் பற்றி அறிய - இத்தாலிய பழமொழி

பெண் குழந்தை இல்லாதவனுக்கு அன்பைப்

பெண் குழந்தை இல்லாதவனுக்கு அன்பைப்
ஆசிரியர் : இத்தாலிய பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பெண் குழந்தை இல்லாதவனுக்கு அன்பைப் பற்றி அறிய முடியாது

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே