உண்மைக்காக எதையும் துறக்கலாம்; ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையைத் - சுவாமி விவேகானந்தர்

உண்மைக்காக எதையும் துறக்கலாம் ஆனால் எதற்காகவும்

உண்மைக்காக எதையும் துறக்கலாம் ஆனால் எதற்காகவும்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உண்மைக்காக எதையும் துறக்கலாம்; ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையைத் துறக்காதே.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே