உண்மைக்காக எதையும் தியாகம் செய்யலாம். ஆனால் எதற்காகவும் - சுவாமி விவேகானந்தர்

உண்மைக்காக எதையும் தியாகம் செய்யலாம் ஆனால்

உண்மைக்காக எதையும் தியாகம் செய்யலாம் ஆனால்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உண்மைக்காக எதையும் தியாகம் செய்யலாம். ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையைத் தியாகம் செய்யக்கூடாது.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே