நீதிபதியைவிட காலம்தான் உண்மையை வெளிக்கொணர்கிறது - தமிழ் பழமொழி

நீதிபதியைவிட காலம்தான் உண்மையை வெளிக்கொணர்கிறது

நீதிபதியைவிட காலம்தான் உண்மையை வெளிக்கொணர்கிறது
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நீதிபதியைவிட காலம்தான் உண்மையை வெளிக்கொணர்கிறது

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே