உன்னால் செய்ய முடியாததை, கடைபிடிக்க முடியாததை, மற்றவரிடம் - சேகுவாரா

உன்னால் செய்ய முடியாததை, கடைபிடிக்க முடியாததை,

உன்னால் செய்ய முடியாததை, கடைபிடிக்க முடியாததை,
ஆசிரியர் : சேகுவாரா
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உன்னால் செய்ய முடியாததை, கடைபிடிக்க முடியாததை, மற்றவரிடம் எதிர்பார்க்காதே!

சேகுவாரா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே