உலகத்தில் அநீதி கண்டு கோபாபும் வெறுப்பும் கொண்டு - சேகுவாரா

உலகத்தில் அநீதி கண்டு கோபாபும் வெறுப்பும்

உலகத்தில் அநீதி கண்டு கோபாபும் வெறுப்பும்
ஆசிரியர் : சேகுவாரா
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உலகத்தில் அநீதி கண்டு கோபாபும் வெறுப்பும் கொண்டு நீ குமாரி எழுவாயெனில் நாம் இருவரும் தோழர்கள்.

சேகுவாரா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே