ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களேயொழிய தம்மை மாற்றிக்கொள்ள - லியோ டால்ஸ்டாய்

ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களேயொழிய தம்மை

ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களேயொழிய தம்மை
ஆசிரியர் : லியோ டால்ஸ்டாய்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களேயொழிய தம்மை மாற்றிக்கொள்ள நினைப்பதில்லை.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே