உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள் பணத்தை - பெர்னாட்ஷா

உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள்

உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள்
ஆசிரியர் : பெர்னாட்ஷா
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின் மீது வைக்காதீர்கள் பணத்தை நம்பிக்கையான இடத்தில் வையுங்கள்

பெர்னாட்ஷா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே