செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான் - பெர்னாட்ஷா

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன்

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன்
ஆசிரியர் : பெர்னாட்ஷா
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

செய்ய முடிந்தவன் சாதிக்கிறான், செய்ய முடியாதவன் போதிக்கிறான்

பெர்னாட்ஷா தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே