இதயம் ரோஜா மலராக இருந்தால் பேச்சில் அதன் - ரஷ்ய ப‌ழ‌மொழி

இதயம் ரோஜா மலராக இருந்தால் பேச்சில்

இதயம் ரோஜா மலராக இருந்தால் பேச்சில்
ஆசிரியர் : ரஷ்ய ப‌ழ‌மொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

இதயம் ரோஜா மலராக இருந்தால் பேச்சில் அதன் வாசனை தெரியும்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே