எவராவது தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு பிழையும் - ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்

எவராவது தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு

எவராவது தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு
ஆசிரியர் : ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

எவராவது தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு பிழையும் செய்ததில்லை என்று நினைத்தால் அவர்கள் தாம் தம் வாழ்வில் புதிய முயற்சிகளை செய்து பார்த்ததில்லை என்று பொருள்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே