பகை, பொறாமை ஆகியவற்றை நீ வெளியிட்டால், அவை - சுவாமி விவேகானந்தர்

பகை, பொறாமை ஆகியவற்றை நீ வெளியிட்டால்,

பகை, பொறாமை ஆகியவற்றை நீ வெளியிட்டால்,
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பகை, பொறாமை ஆகியவற்றை நீ வெளியிட்டால், அவை வட்டியும் முதலுமாக மீண்டும் உன்னிடமே திரும்பி வந்து சேர்ந்துவிடும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே