அளவற்ற பலமும் பெண்ணைப் போல் இரக்கமுள்ள இதயமும் - சுவாமி விவேகானந்தர்

அளவற்ற பலமும் பெண்ணைப் போல் இரக்கமுள்ள

அளவற்ற பலமும் பெண்ணைப் போல் இரக்கமுள்ள
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அளவற்ற பலமும் பெண்ணைப் போல் இரக்கமுள்ள இதயமும் பெற்றவனே உண்மை வீரன்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே