ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள - தந்தை பெரியார்

ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து

ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே