கல்வி அறிவும், சுயமரியாதை எண்ணமும், பகுத்தறிவுத் தன்மையுமே - தந்தை பெரியார்

கல்வி அறிவும், சுயமரியாதை எண்ணமும், பகுத்தறிவுத்

கல்வி அறிவும், சுயமரியாதை எண்ணமும், பகுத்தறிவுத்
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கல்வி அறிவும், சுயமரியாதை எண்ணமும், பகுத்தறிவுத் தன்மையுமே தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும்.

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே