கடுமையான உழைப்பே மக்களை வறுமையில் இருந்து மீட்கும். - காமராஜ்

கடுமையான உழைப்பே மக்களை வறுமையில் இருந்து

கடுமையான உழைப்பே மக்களை வறுமையில் இருந்து
ஆசிரியர் : காமராஜ்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கடுமையான உழைப்பே மக்களை வறுமையில் இருந்து மீட்கும். சமதர்ம சமுதாயம் மலர வன்முறை தேவை இல்லை. கல்வியும் உழைப்பும் போதுமானது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே