பகுத்தறிவு என்பது மனிதனுக்கு உயிர்நாடி - தந்தை பெரியார்

பகுத்தறிவு என்பது மனிதனுக்கு உயிர்நாடி

பகுத்தறிவு என்பது மனிதனுக்கு உயிர்நாடி
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பகுத்தறிவு என்பது மனிதனுக்கு உயிர்நாடி

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே