கவலைக்கு மருந்து அதனை காலின் கீழ் போடுவதுதான் - தமிழ் பழமொழி

கவலைக்கு மருந்து அதனை காலின் கீழ்

கவலைக்கு மருந்து அதனை காலின் கீழ்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கவலைக்கு மருந்து அதனை காலின் கீழ் போடுவதுதான்

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே