மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு - தந்தை பெரியார்

மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு

மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே