அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு - தமிழ் பழமொழிகள்

அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு

அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழிகள்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு

தமிழ் பழமொழிகள் தமிழ் பொன்மொழிகள் (Tamil Pazhamozhigal Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே