ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணை ஒருபோதும் புகழ்ந்து - தமிழ் பழமொழி

ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணை ஒருபோதும்

ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணை ஒருபோதும்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணை ஒருபோதும் புகழ்ந்து பேசமாட்டாள்

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே