மனிதனுக்கு மேலே இருக்கும் சிற்றரசன் அவனது மனசாட்சி - தமிழ் பழமொழி

மனிதனுக்கு மேலே இருக்கும் சிற்றரசன் அவனது

மனிதனுக்கு மேலே இருக்கும் சிற்றரசன் அவனது
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மனிதனுக்கு மேலே இருக்கும் சிற்றரசன் அவனது மனசாட்சி

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே