சுற்றியிருப்பவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்!! கற்றுக்கொள்!! தீர்மானிப்பது உன் -

சுற்றியிருப்பவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொள் கற்றுக்கொள் தீர்மானிப்பது

சுற்றியிருப்பவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொள் கற்றுக்கொள் தீர்மானிப்பது
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

சுற்றியிருப்பவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்!! கற்றுக்கொள்!! தீர்மானிப்பது உன் சுயமாக இருக்கட்டும்.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Theermanam Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே