நமது பிறப்பு, ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம். ஆனால் - அப்துல் கலாம்

நமது பிறப்பு, ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம்

நமது பிறப்பு, ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம்
ஆசிரியர் : அப்துல் கலாம்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நமது பிறப்பு, ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம். ஆனால் இறப்பு, ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும்.

அப்துல் கலாம் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே