அழகு இருக்குற இடத்துலதான் ஆபத்தும் இருக்கும் - தமிழ் பழமொழி

அழகு இருக்குற இடத்துலதான் ஆபத்தும் இருக்கும்

அழகு இருக்குற இடத்துலதான் ஆபத்தும் இருக்கும்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அழகு இருக்குற இடத்துலதான் ஆபத்தும் இருக்கும்

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே