இந்த உலகத்தில் வேறு எவருடனும் நீ உன்னை - ஆலன் ஸ்டிரைக்

இந்த உலகத்தில் வேறு எவருடனும் நீ

இந்த உலகத்தில் வேறு எவருடனும் நீ
ஆசிரியர் : ஆலன் ஸ்டிரைக்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

இந்த உலகத்தில் வேறு எவருடனும் நீ உன்னை ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டாம். அவ்வாறு நீ செய்தால் நீ உன்னை அவமதித்துக் கொள்வதாகப் பொருள்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே