ஆப‌த்தும் ச‌ம்ப‌த்தும் யாருக்கும் உண்டு - தமிழ் பழமொழி

ஆப‌த்தும் ச‌ம்ப‌த்தும் யாருக்கும் உண்டு

ஆப‌த்தும் ச‌ம்ப‌த்தும் யாருக்கும் உண்டு
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஆப‌த்தும் ச‌ம்ப‌த்தும் யாருக்கும் உண்டு

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே