வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு முறையும் முதல் இடத்தைப் - பான்னி ப்ளேயர்

வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு முறையும் முதல்

வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு முறையும் முதல்
ஆசிரியர் : பான்னி ப்ளேயர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு முறையும் முதல் இடத்தைப் பெறுவது என்று பொருள் அன்று. வெற்றி பெற்றாய் என்றால் உன் செயல்பாடு சென்ற முறையை விட இம்முறை சிறப்பாக அமைந்துள்ளது என்று பொருள்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே