தூக்கி எறியும் குதிரையைவிட சுமந்து செல்லும் கழுதை - தமிழ் பழமொழி

தூக்கி எறியும் குதிரையைவிட சுமந்து செல்லும்

தூக்கி எறியும் குதிரையைவிட சுமந்து செல்லும்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தூக்கி எறியும் குதிரையைவிட சுமந்து செல்லும் கழுதை மேலானது

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே