ஆயிரம் நூல்களைக் கற்பதைவிட அறிஞர்கள் கூறும் பழமொழிகளே - தமிழ் பழமொழி

ஆயிரம் நூல்களைக் கற்பதைவிட அறிஞர்கள் கூறும்

ஆயிரம் நூல்களைக் கற்பதைவிட அறிஞர்கள் கூறும்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஆயிரம் நூல்களைக் கற்பதைவிட அறிஞர்கள் கூறும் பழமொழிகளே அதிக அறிவைத் தரும்

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே