நாக்கு ஒரு தீ! ஆக்கவும், அழிக்கவும் வல்லது. -

நாக்கு ஒரு தீ ஆக்கவும், அழிக்கவும்

நாக்கு ஒரு தீ ஆக்கவும், அழிக்கவும்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நாக்கு ஒரு தீ! ஆக்கவும், அழிக்கவும் வல்லது. கவனமாய் பயன்படுத்துங்கள்

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Thee Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே