மின்மினிப் பூச்சி எவ்வளவு ஒளியுடன் திகழ்ந்தாலும் அது - சாணக்கியர்

மின்மினிப் பூச்சி எவ்வளவு ஒளியுடன் திகழ்ந்தாலும்

மின்மினிப் பூச்சி எவ்வளவு ஒளியுடன் திகழ்ந்தாலும்
ஆசிரியர் : சாணக்கியர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மின்மினிப் பூச்சி எவ்வளவு ஒளியுடன் திகழ்ந்தாலும் அது தீ ஆகாது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே