நம்பிக்கை குறையும் போது ஒவ்வொரு மனிதனும் நெறியற்ற - ஜான்மில்டன்

நம்பிக்கை குறையும் போது ஒவ்வொரு மனிதனும்

நம்பிக்கை குறையும் போது ஒவ்வொரு மனிதனும்
ஆசிரியர் : ஜான்மில்டன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நம்பிக்கை குறையும் போது ஒவ்வொரு மனிதனும் நெறியற்ற கொள்கையை மேற்கொள்கிறான்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே