கடமையை முன்னிட்டு செய்த செயலுக்கு வெகுமதியை எதிர்பார்க்கக் - மகாத்மா காந்தி

கடமையை முன்னிட்டு செய்த செயலுக்கு வெகுமதியை

கடமையை முன்னிட்டு செய்த செயலுக்கு வெகுமதியை
ஆசிரியர் : மகாத்மா காந்தி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கடமையை முன்னிட்டு செய்த செயலுக்கு வெகுமதியை எதிர்பார்க்கக் கூடாது.

மகாத்மா காந்தி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே