மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பவன் எல்லாம் மனிதன் இல்லை, -

மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பவன் எல்லாம் மனிதன்

மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பவன் எல்லாம் மனிதன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பவன் எல்லாம் மனிதன் இல்லை, அந்த மூச்சிருக்கும் வரை முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவனே மனிதன்.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Manithan Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே