அடிக்கடி தவறு செய்கிறவன் அப்பாவி ஒரே தவறைத் - கண்ணதாசன்

அடிக்கடி தவறு செய்கிறவன் அப்பாவி ஒரே

அடிக்கடி தவறு செய்கிறவன் அப்பாவி ஒரே
ஆசிரியர் : கண்ணதாசன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அடிக்கடி தவறு செய்கிறவன் அப்பாவி ஒரே தவறைத் திரும்ப செய்கிறவன் மூடன்

கண்ணதாசன் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே