ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேசத்தெரிந்த மிருகம். - கண்ணதாசன்

ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேசத்தெரிந்த

ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேசத்தெரிந்த
ஆசிரியர் : கண்ணதாசன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

ஆசை கோபம் களவு கொள்பவன் பேசத்தெரிந்த மிருகம். அன்பு நன்றி கருணை கொண்டவன் மனித வடிவில் தெய்வம்.

கண்ணதாசன் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே