தீண்டாமை ஒழிய வேண்டுமானால், சாதி ஒழிய வேண்டும் - தந்தை பெரியார்

தீண்டாமை ஒழிய வேண்டுமானால், சாதி ஒழிய

தீண்டாமை ஒழிய வேண்டுமானால், சாதி ஒழிய
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

தீண்டாமை ஒழிய வேண்டுமானால், சாதி ஒழிய வேண்டும்

தந்தை பெரியார் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே