நீ உன்னைப் பலவீனன் என்று ஒரு போதும் - சுவாமி விவேகானந்தர்

நீ உன்னைப் பலவீனன் என்று ஒரு

நீ உன்னைப் பலவீனன் என்று ஒரு
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நீ உன்னைப் பலவீனன் என்று ஒரு போதும் சொல்லாதே. எழுந்து நில். தைரியமாக இரு.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே