நீங்கள் செய்யும் தவறை உடனே திருத்திக் கொள்ளுங்கள் - கண்பூசியஸ்

நீங்கள் செய்யும் தவறை உடனே திருத்திக்

நீங்கள் செய்யும் தவறை உடனே திருத்திக்
ஆசிரியர் : கண்பூசியஸ்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நீங்கள் செய்யும் தவறை உடனே திருத்திக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் இன்னொரு தவறை செய்தவராகி விடுவீர்கள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே