என்னை சந்திப்பவர்கள் வெற்றியடையாமல் போவதில்லை இப்படிக்கு - - தெரியாதவர்

என்னை சந்திப்பவர்கள் வெற்றியடையாமல் போவதில்லை இப்படிக்கு

என்னை சந்திப்பவர்கள் வெற்றியடையாமல் போவதில்லை இப்படிக்கு
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

என்னை சந்திப்பவர்கள் வெற்றியடையாமல் போவதில்லை இப்படிக்கு - தோல்வி...

தெரியாதவர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே