ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Feathers, Wings

feathers, wings


சிறகுகள்

பறவையின் சிறகுகள். சிறகு என்பது பறவையின் சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று.
திருத்து | நீக்கு

புதிய feathers, wings சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add feathers, wings Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே